Protetické práce

SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY:

 • Eclipse
 • FLEXI – Vertex Thermosens
 • kombinované práce: so zásuvnými spojmi, magnetické spoje, …atď.

Eclipse: Dentsply Sirona

 • nová dimenzia v snímacej protetike
 • svetlom tuhnúci materiál
 • bez alergických látok: methylové, ethylové, propylové a butylové monoméry, …
 • presnosť
 • pevnosť a odolnosť
 • prirodzenosť a biokompatibilita protézy

FLEXI – Vertex thermosens:

 • určený pre čiastočné i úplné snímateľné náhrady
 • pružný a inovatívny materiál
 • bez alergických látok
 • nízka absorbcia
 • biokompatibilita
 • možnosť opätovného dopĺňania živice / zubov

FIXNÉ NÁHRADY:

 • celokeramické
 • kovokeramické
 • Zirkon